wyniki egzaminów zawodowych z sesji czerwiec-lipiec 2019

TERMIN OGŁASZANIA WYNIKÓW  EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE  DLA SESJI CZERWIEC - LIPIEC 2019r. 

                                                                30 sierpień 2019 

w sekretariacie szkoły będzie można odebrać świadectwa lub dyplomy potwierdzajace kwalifikacje zawodowe od godz. 16.00 do 20.00

                                                 Wpozostałe dni zgodnie z pracą sekretariatu szkoły. 
Gimnazjum Liceum Studium