7 klasa - nauka do wyboru zaoczna albo stacjonarna

ZAPRASZAMY DO

Prywatnej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych

Możesz wybrać jak chcesz się uczyć:

Forma zaoczna - nauka  odbywa się dwa /trzy razy w miesiącu ( jest wiec czas na pracę zarobkową )-  średnio co drugi piątek (od 16:00- 20:00 i w sobotę od 8:00 - 17:30 z przerwą na obiad) 

Forma stacjonarna -nauka odbywa w każdy poniedziałek,wtorek i środę + 2 dni pracy w firmach w ramach  współpracy z OHP .

Ze względu na niskie dofinansowanie z subwencji szkoła pobiera opłatę czesnego.

Nauka jest podzielona jest na 2 lata.W każdym roku są 2  semestry - każdy semestr kończy się egzaminem semestralnym. Wszystkie przedmioty  zdaje się w formie ustnej  a z j.polskiego, j.angielskiego , matematyki w dodatkowo w  formie pisemnej. Zaliczenie semestru wymaga posiadania pozytywnych ocen z każdego przedmiotu.

Aby można było przystąpić do egzaminu konieczne jest pozyskanie pozytywnej oceny z pracy kontrolnej z każdego przedmiotu  oraz 51% frekwencji z tego przedmiotu, dlatego bardzo ważne jest chodzenie do szkoły .

Przedmioty :

 j.polski. j.angielski, matematyka, historia, WOS,geografia,biologia,fizyka, chemia, informatyka.

Okres kształcenia w szkole podstawowej  dla dorosłych wynosi 2 lata i obejmuje 7 i 8 klasę.

Nauka kończy się znanym już sprawdzianem organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu.   

Podejmując naukę w naszej szkole słuchacze zyskują:

poczucie zadowolenia ,że w nowych warunkach dokończą, to co sprawiało im trudność,

- zaświadczenia do ZUS i innych instytucji,

- okazywany im szacunek,

- dopingowanie do nauki i ukończenia szkoły, 

- dojrzałość wewnętrzą połączoną z odpowiedzialnością za siebie i rodzinę.

Zapraszamy każdego, kto chce i ma wolę walki o swój los ...

Nauka już od 16 roku życia.

Nie ma górnej granicy wiekowej, aby dokończyć podstawówkę


 

  
Gimnazjum Liceum Studium