Opiekun Medyczny - 1 rok

* Praktyka zawodowa obejmuje 40 godzin tygodniowo (8hx5 dni)

Wymagane dokumenty:

 

Charekterystyka zawodu:

 

Praca w zawodzie opiekuna medycznego - czyli co dalej absolwencie?

Po uzyskaniu tytułu zawodowego- opiekun medyczny - jest  przygotowany do wykonywania następujących zadań:

Będziesz mógł pracować w :

  
Gimnazjum Liceum Studium