Opiekun Medyczny - 1 rok

* Praktyka zawodowa obejmuje 40 godzin tygodniowo (8hx5 dni)

Wymagane dokumenty:

Charekterystyka zawodu:

Praca w zawodzie opiekuna medycznego - czyli co dalej absolwencie?

Po uzyskaniu tytułu zawodowego- opiekun medyczny - jest  przygotowany do wykonywania następujących zadań:

 Możesz  pracować w:

  
Gimnazjum Liceum Studium