O szkole

 We wrześniu 1998 roku Prywatne Policealne Studium Zawodowe wSzczecinku założyli Dorota Kolasiński, Roman Kolasiński oraz Artur Gałęski. Szkoła powstała w kompleksie budynków Szkoły Podstawowej Nr 7 w Szczecinku i do dzisiejszego dnia ma tu swoją siedzibę. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej.

Pierwszym jej Dyrektorem do października 2007 roku była pani mgr Grażyna Herchel - Szeremeta, wieloletni wychowawca dzieci i młodzieży w Szczecinku.

Słuchaczami naszego studium są osoby dorosłe, które ukończyły szkołę średnią lub ponadgimnazjalną. Do tej pory mury szkoły opuściło ponad 460 absolwentów.

Dziś właścicielem szkoły jest Dorota Kolasiński, a wicedyrektorem szkoły jest pani mgr Danuta Korpal

Głównym mottem, jakim kierowali się założyciele szkoły było stworzenie warunków, w których osoby dorosłe, obarczone codziennymi obowiązkami mogłyby zdobyć wykształcenie oraz atrakcyjny zawód, by polepszyć swoją sytuację na rynku pracy. Sprzyja temu tworzenie dobrej atmosfery w szkole, dzięki której nasi słuchacze czują się ważni i zrozumiani, a poprzez to stają się integralną jej częścią. Nauczyciele pracujący w szkole to „przewodnicy” i partnerzy w wydającym się trudnym świecie wiedzy, którzy swoim zaangażowaniem i pracą pomagają słuchaczom w dojściu do założonego celu, jakim jest ukończenie szkoły.

 

Naszym pragnieniem jest, nasi słuchacze osiągneli swój zamierzony cel i byli z siebie dumni. 
Gimnazjum Liceum Studium